Acropora lokani

Acropora lokani. Dette er en mørk lilla variant. Opplever den som saktevoksende og vanskelig. Trenger optimale forhold og trives ikke overalt.