SPS

Alle sps koraller kan utvikle seg veldig forskjellig alt etter hvilke forhold den vokser under. Derfor kan to kolonier bli helt forskjellige av utseende selv om de kommer fra akkurat samme moderkolonien. Dette kan skje om den bytter akvarium, eller om noe forandres i det karet den står i. Forandringene kan være et resultat av alt tenkelig fra lysoppsett og vannstrøm til sporstoffer og biologiske påvirkninger.
Når en nydelig glødende fargeklatt av en fragg kan bli en stygg brun pinne, er det greit å vite at dette kan reverseres og i mange tilfeller kan en nyanskaffelse som så mindre pen ut som fragg utvikle seg til den nydeligste koloni.

Viktig!En fragg bør kjøpes ut fra hvordan moderkolonien ser ut og ikke etter hvordan selve fraggen ser ut. Dette fordi en fragg kan finne på å vokse/farge ut/endre seg på underlige måter før den blir koloni. Dette skjer veldig ofte!

SPS arter er veldig vanskelig å få en rett ID på. Dette er noe som jeg har brukt mye tid på opp gjennom årene og som jeg kontinuerlig har en oppdatering på.
Alle koraller er fri for redbugs, aefw, monti eating nudibranch, spiders og andre korallsspesifikke sykdommer, parasitter og pest. Systemvannet er også garantert fritt for «hvitprikkesykdommene», Cryptocaryon irritans, Amyloodinium ocellatum og Brooklynella hostilis.

Ønskeliste:
Liste med korallnavn og nr sendes på post@konradskorallfarm.no og så tar jeg kontakt.


Montipora digitata, rødoransje
kr 200
Montipora digitata, «German blue»
kr 200
Montipora digitata, brungrønn
kr 150
Montipora digitata, gul
kr 250
Montipora foliosa, oransje
kr 200
Montipora foliosa, grønn med lilla kant.
kr 250
Montipora capricornis, mørklilla
kr 200
Montipora capricornis, beigegrønn
kr 200
Montipora capricornis, oransje
Montipora cactus
kr 200
Montipora setosa
kr 300
Montipora confusa
kr 200
Montipora spongodes
Seriatopora hystrix, rosa
kr 250
Seriatopora caliendrum, «Birds of paradise»
kr 200
Seriatopora guttatus, green tip
kr 200
Pocillopora brevicornis
kr 250
Pocillopora acuta, rosa
kr 250
Pocillopora damicornis
kr 200
Stylopora subseriata, «Milka»
kr 200
Acropora valida
kr 250
Acropora valida, tricolor
Acropora sp. «Blue stag»
kr 300
Acropora suharsonoi, gul
kr 450
Acropora desalwii
Acropora humilis, «ultra green»
kr 350
Acropora prostrata, rød
kr 250
Acropora sp. gul staghorn
kr 300
Acropora millepora, «Joe the acro»
kr 600
Acropora prostrata, gul/beige
kr 350
Acropora prostrata, «Cherry»
Acropora turaki
kr 400
Acropora sp. ac-10
kr 600
Acropora sp. «Pearlberry»
kr 600
Acropora efflorescens
kr 450
Acropora loripes
Acropora sp. ac-17
Acropora tenuis, hvitblå
Acropora sp. ac-19
kr 600
Acropora «Red planet»
kr 450
Acropora lokani
Acropora tortuosa «Bluetip»
kr 250
Acropora tortuosa «Cali tort»
kr 400
Acropora humilis, beige
kr 350
Acropora sp. ac-24
kr 350
Acropora sp. ac-25