Acropora millepora ac-15

Denne millepora er under utprøving i forskjellige kar og viser først nå litt av potensialet. Det har tatt lang tid å få fram minikolonier fra en liten brun bønne limt på plugg man kjøpte som Akropora florida! Koloniene til nå ser ut til å bli ganske tette i veksten selv når de står i ganske rolig vann.