Acropora Tortuosa, bluetip

Acropora Tortuosa.
En kraftig stor og høyreist staghorn akropora med blå vekstsoner og tupper. Vokser svært raskt og blir store kolonier på kort tid.