Korallrevene i verden
Akropora humulis fra Thailand 2019

Korallrev vil få det veldig hardt med å tilpasse seg klimaendringene og de står i fare for å forsvinne helt. Vi er inne i tid der det haster å få endret måten vi mennesker behandler jorden på.
I mellomtiden kan og vil nok dessverre mange arter bli borte.
Som akvarister kan vi være med å hjelpe med å bevare og redde arter ved å holde dem i live og dyrke disse under kontrollerte forhold.
Vi blir stadig bedre på å klare dette og kanskje viktigere er det at stadig flere blir kjent med korallrev nettopp på grunn av hobbyen og får en nær kjennskap til hva det egentlig er vi er i ferd med å miste for alltid.

Hør hva Charlie Veron (J.E.N. Veron) har å si. Han anses som verdens fremste ekspert på koraller og korallrev og har selv oppdaget og beskrevet mer enn 20% av verdens korallarter.

De massive og enorme korallartene som f.eks porites kan bli store som biler og er av de koraller som bidrar mest for oppbygging av revets mer standhaftige struktur.

Platevoksende acropora på porites korall.

Med korallene kommer hele samfunn på plass med utallige organismer og fisk. Et yrende liv hele døgnet.

Det er utrolig gøy å svømme rundt og plutselig gjenkjenne arter man har hjemme i akvariet, selv om de vi finner på revet ofte mangler de knallfargene som variantene man har funnet for akvariehobbyen gjerne har.
Med kjennskap til koraller gjennom korallrevsakvarier har man et enormt utbytte av snorkleturen over et ekte rev.


Næringsfattig krystallklar sjø med 20 meter sikt.
Det er vel oftest det vi tenker om korallrevene. Dette er også argumentet til mange som mener at akvarievannet bør renses max og fóres veldig sparsomt. Disse ideer har nok skapt mer problemer i hobbyen enn det har løst tror jeg. Risikoen ved å tyne systemet for hardt er at man kan komme til å tyne mangfoldet og «metabolismen» på en måte som gjør at man oppnår et magert system uten den mikrobiologien som må være der for å drive et lite økosystem med koraller.
Korallrev med de typiske arter vi har i karene våre har sjelden krystallklart vann. De har derimot dårlig sikt det meste av året og såpass mye partikler i vannmassene at det er vanskelig å ta gode bilder under vann. Noe bildet under viser.De arter man naturlig finner på plasser med krystallklart vann er ofte veldig vanskelige å få til i karene våre. Det har fått mange til å tro at alle ville koraller er notorisk vanskelig å holde i live.