Nannochloropsis salina

Nannochloropsis salina er en av artene innen marine algeplankton som brukes som fór til zooplankton og artemia. Størrelsen er 2-4 mikron. Den krever som alle monokulturer av alger et visst nivå av renslighet for å hindre kontaminering av andre mikroorganismer som igjen fører til kollaps i kulturen. Dyrket på Grotech phytofood og Guillards F/2 næringsløsning og kan derfor uten risiko brukes som tilsetning i korallrevet.
Selges som startkultur eller produseres ferdig opp i de mengder som man vil ha. Holdbarhet som levende alge opptil 2-3 mnd i kjøleskap.