Nassarius reticulatus

Nassarius er en snegl som rydder opp i matrester og dødt materiale. De graver seg ned og hjelper på den måten til med å holde sanden fin. De formerer seg ikke i fangenskap og oppdrett er en høyst krevende affære.

Her er sneglen bare en veliger larve i et tidlig planktonisk stadie. Dag 10.

Veldig greit med mikroskop og her kan man nærmest konstatere hva sneglen har spist. Fortsatt har den et planktonisk stadie. Det er fortsatt flere uker uker igjen før den bunnslår seg.