Pavona varians

Pavona varians, en korall som ofte blir omtalt som en sps men som egentlig er mer en LPS (om man nå skal bruke slike klassifiseringer). Dette er en gammel koralltype men jeg kjøpte den i 2009. Ble i sin tid bare kalt «grønne bølgeslag» hos Kenneth på korallen. Spesiell irrgrønn eller turkis på farge. Mer aggresiv enn sps generelt men går underlig nok kjempefint overrens med rosa hystrix. Ikke spesielt vanlig i handelen nå, er vel blitt faset ut gjennom årene.
Litt mer om denne spesielle undervurderte arten her:
https://reefbuilders.com/2019/04/02/pavona-varians-underrated-king-plasticity/

Her har kolonien tatt over en koloni med Pavona cactus. Derfor den rare formasjonen oppå toppen av den. Variabel men ofte krypende og platelignende vekst.