Rhodomonas baltica

Rhodomonas baltica er en mikroalge på ca 5 -10 micron og en av de aller beste for Acartia tonsa kultur. Siden Nannochloropsis ikke kan brukes til disse kopepodene må annen mikroalge må man enten bruke konserverte mikroalger på flaske, noe som er mindre optimalt for kulturen, eller man må bruke en annen levende alge anbefalt til dette. Algekulturer er generelt vanskelig eller ganske så dyrt for private å få tak i.

Rhodomonas er en mye vanskeligere art å holde enn veldig mange andre. (Nannochloropsis må sies å være den enkleste av dem alle.) Rhodomonas holder seg veldig dårlig ved lagring og derfor er man helt avhengig av en kontinuerlig produksjon for å bevare algen. Den er lett å forurense og man må være ekstremt nøye og ha faste ufravikelige rutiner. Kulturen har vært hos meg siden august 2021.