Tisbe battagliai

Tisbe battagliai. Denne kopepoden er bentisk, altså bunnlevende, men jeg observerer at den tar seg ofte turer rundt i nærliggende vannmasser nå og da. Denne er viktig for yngel som leter etter mat på flatene. Mandarinfisk er en av disse. Siden denne kopepoden kan beite på en hel del forskjellige bentiske mikroalger er den enkel i matveien.

Størrelsen på voksne er typisk 500-700 mikron og den blir maksimalt 1200 mikron stor, noe som gjør den veldig aktuell til yngel. Nyklekkede nauplii er ca 70 mikron, omtrent det samme som Tonsa. Sistnevnte blir max 1500 mikron (1,5 mm) stor.